Encyklopedický slovník

Sulfid ortuť

Sulfid ortuti je ... Čo je sulfid ortuťnatý?

sulfidov ortuti. Formy 2 kryštalických modifikácií, ktoré sa vyskytujú v prírode - cinabar (červená) a metacinabarit (čierna). Nerozpustný vo vode. Hlavné suroviny na výrobu Hg, pigment na farby (cinnabar), materiál pre fotorezistory. * * * Sulfid sulfidu ortuťnatého (sírová ortuť), Hg 2 S. Formy 2 kryštalických modifikácií, ktoré sa vyskytujú v prírode - cinabar (červená) a metacinabarit (čierna). Nerozpustný vo vode. Hlavná surovina na výrobu Hg, pigment na farby (cinnabar), materiál pre fotorezistory.

encyklopedický slovník. 2009.