Meningokoky sú ... Čo je meningokokus?

baktérie podobné meningokokcióze, ktoré spôsobujú infekčné ochorenia, napríklad meningitídu. * * * MENENGOKOKYKENENGOKOCKKI, globulárne baktérie, ktoré spôsobujú infekčné choroby, napríklad. , meningitída ( pozri MENINGIT).

encyklopedický slovník. 2009.