Melódie sú ... Čo je meló?

Melos (grécke Melos.) V starovekom Grécku, melódie, melódie, v užšom slova zmysle - skutočných piesní hudobnej párty. V XIX-XX storočia. termín "meló" sa používa na označenie plynulosti a dĺžky melodického vývoja. * * * MELOSMELOS (grécka melóza), v dr. Grécko melódiu, melódiu, v úzkom zmysle - vlastne hudobnú stránku piesne. V 19-20 storočí. termín "meló" sa používa na označenie plynulosti a rozsahu melodického vývoja.

encyklopedický slovník. 2009.