Melodický je ... Čo je melodické?

MELODIKA -i; Dobre. Múzy. 1. Nauka melódie. 2. Kombinácia melodických prostriedkov, ktoré sú vlastné hudbe kreativity a. skladateľ, ľudia alebo hudobné diela, žáner. M. romány Čajkovského. M. Talianske piesne. * * * melodic1) doktrína melódie. 2) Melodické konkrétnej práce, skladateľ, práca konkrétnej škole skladateľa a ďalšie. * * * MELODIKAMELODIKA,

1) náuka o melódií ( cm. melódie).

2) Melodické konkrétnej práce, skladateľ, práca konkrétnej škole zloženie, atď.

Collegiate Dictionary. 2009.