Encyklopedický slovník

Melancholický

Melancholic je ... Čo je melancholická?

MELANCHOLIK -a; m. Melancholický človek. Typický m. Pozrela melanchólia. Melancholický a; pl. b. -časti, dátumy. -chkam; Dobre. * melancholická (z gréckeho mélaina cholē - čierna žlč), 1) osoba náchylná k depresii, náladám smútku, depresii. 2) Vzostup k Hippokrate, označenie jednej zo štyroch temperamentov, charakterizované zvýšenou schopnosťou zobrazenia a relatívne bezvýznamným vonkajším prejavom pocitov. * * * MELANHOLIKMELANHOLIK (z gréckeho melaínu chole, čierna žlč),

1) osoba náchylná k depresii, náladám smútku, depresii.

2) Vzostup k Hippokrate, označenie jednej zo štyroch temperamentov, charakterizované zvýšenou schopnosťou zobrazenia a relatívne bezvýznamným vonkajším prejavom pocitov.

encyklopedický slovník. 2009.