Meiji Isin - to ... Čo ISIN Meiji?

ISIN Meiji (Japan -. Aktualizácia Meiji Restoration), revolúcia 1867-68 v Japonsku. Sila šógunu z domu Tokugawa bola zvrhnutá a moc cisárov bola obnovená. Vláda sa dostala k moci, v čele s Mutsuhitom, ktorý sa pustil do cesty sociálno-ekonomickej transformácie. * * * MEYDZY ISINMEYZHI ISIN (Japonsko - renovácia, obnova Meiji), revolúcia 1867-68 v Japonsku. Zvrhla moc šógunov z domu Tokugawa a obnovila moc cisárov. Vláda sa dostala k moci, v čele s Mutsuhitom, ktorý sa pustil do cesty sociálno-ekonomickej transformácie.

encyklopedický slovník. 2009.