Stretnutie je ... Čo je to stretnutie?
sobr'anie - v iných oblastiach než známych hodnôt aj zmysel mnohých miestach: "spoločnosť" (Príslovia 5: 14, Jeremiah 6: 18 ..), a Žid , 10: 25 znamená: "Zvyk zhromažďovať."

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.