Médium je ... Čo je médium?

MEDIUM 1. MEDIUM , -a; m. [z lat. medius - stredné] 1. Podľa myšlienok mystiky: sprostredkovateľa medzi ľuďmi a "svet duchov" (mŕtvych). Spiritistické zasadnutie média. // Vodič, vykonávateľ inej vôle (zvyčajne najvyššia, božská) Medium (pozri). 2. MEDIUM , -a; m. [z lat. medius - priemer] Muž. Priemerný register hlasu ženského spevu. * Stredná

Aj

(z latinského médium - stred, stredná, stredne až.), V špiritizmu - prostredníkom medzi svetom "duchov" a národy, skrze ktoré trance prenášané "správy" z mŕtvych; v parapsychológii - osoba s neobvyklými ("strednými") schopnosťami, napríklad nadmerným vnímaním.

II

v hudbe priemerný register spev hlasov.

encyklopedický slovník. 2009.