Mediant - to ... Čo mediant?

mediant (od pozdnelat mediány -. Nachádza sa v strede), III etapa modálne stupnice, charakterizujúce väčšie či menšie jeho sklonu, rovnako ako akord na javisku III (mus). hlavný alebo malý. V závislosti od kontextu môže mať funkciu tonickej alebo dominantnej. * * * MEDIANTAMEDIANTA (od pozdnelat Medians. - Nachádza sa v strede), v hudbe - akordu na javisku III Major (. zobraziť major) či menšie ( zobraziť Minor (v hudbe).) , V závislosti od kontextu, majú funkciu tonikum ( cm. tonic) alebo dominantné ( cm. DOMINANT (hudba)).

encyklopedický slovník. 2009.