Opatrenia sú ... Aké sú opatrenia?

Opatrenia meracích prostriedkov určené na reprodukciu fyzikálnych veličín danej veľkosti. Opatrenia sa používajú ako referenčné normy, príkladné alebo prevádzkové meracie prístroje. V závislosti od chýb sú opatrenia rozdelené na triedy presnosti. * * * MERIMERS, meracie prístroje určené na reprodukciu fyzikálnych veličín danej veľkosti. Opatrenia sa používajú ako referenčné normy, príkladné alebo prevádzkové meracie prístroje. V závislosti od chýb sú opatrenia rozdelené na triedy presnosti.

encyklopedický slovník. 2009.