Opatrenie je ... Čo je Meru?

Meru, aktívna sopka vo východnej Afrike, v Tanzánii. Výška 4567 m.

Encyklopedický slovník. 2009.