Meander je ... Čo je Meander?

MEANDR -a; m. 1. Geol. Konvolúcia, ohyb v rieke. Štúdium prúdu v meandri. 2. Akcia. Geometrický ornament z kontinuálnej krivky alebo línie, ktorá je rozbitá pod pravým uhlom a tvorí sériu špirál. ● Inými. názov veľmi navíjacej rieky Veľkých Menderesov v Turecku (za starých čias - Malej Ázie). * * * Meanderdrev je grécke meno meandrujúcej veľkej rieky Menderes v Turecku. Názov meandru sa stal spoločným menovateľom pre označenie riečnych ohybov a meandrov.

encyklopedický slovník. 2009.