Elton Mayo - to je ... Čo je Elton Mayo?

EltonMeyo Mayo (Mayo) (1880-1949), americký sociológ. Jeden zo zakladateľov amerického priemyselného sociológiu, predložila doktrínu "medziľudských vzťahov" medzi zamestnávateľmi a zamestnancami ako spôsob, ako vytvoriť "priemyselnú mier". * * * EltonMEYO Mayo (Mayo) (Mayo) Elton (1880-1949), americký sociológ. Jeden zo zakladateľov amerického priemyselného sociológiu, predložila doktrínu "ľudských vzťahov" ako spôsob, ako vytvoriť "priemyselnú mier".

encyklopedický slovník. 2009.