Encyklopedický slovník

Henry Maudsley

Mawdsley Henry - to je ... Čo je Maudsley Henry?

Mawdsley Henry

I

(Maudslay) (1771-1831), anglický mechanik a priemyselník. Vytvorili obráběčky s motorizovanú dopravu (1797), mechanizovanú výrobu skrutiek, matíc, atď

II

(Maudsley) (1835-1918), anglický filozof a psychiater-pozitivistickej, jeden zo zakladateľov detskej psychiatrie a evolučnej v psychiatrii.

encyklopedický slovník. 2009.