Encyklopedický slovník

Andrey Matveev Artamonova

Andrey Matveev Artamonova - to je ... Čo je Andrey Matveev Artamonova?

Artamonova Andrey Matveev (1666-1728), štátnik a diplomat, Count (od roku 1715), spoločník Petra I .. Syn A. S. Matveeva. Od roku 1699 je ruským veľvyslancom v Haagu vo Viedni. Predseda námornej akadémie, spravodlivosť Collegium. Autor "poznámok" o udalostiach konca XVII storočia. * * * Andrei Matveev Andrey ArtamonovichMATVEEV Artamonova (1666-1728), ruský štátnik a diplomat, spolupracovník Petra I. ( cm. Peter I. Veľký). Syn A. S. Matveeva ( pozri Matveev Artamon Sergeevich). Počet (od roku 1715). Od roku 1699 veľvyslanec v Haagu vo Viedni. Predseda námornej akadémie, spravodlivosť Collegium. Autor "poznámok" o udalostiach kon. 17. stor.

encyklopedický slovník. 2009.