Encyklopedický slovník

Matveev Alexander K.

Matveev Alexander K. - je to ... Čo Matveev Alexander K.?

Matveev Alexander K. (nar. 1926), lingvista, dopisujúcí člen Ruskej akadémie vied (1991). Hlavné diela v oblasti ruskej dialektológie, toponómie, etymológie a štúdií Finno-Ugric.

encyklopedický slovník. 2009.