Encyklopedický slovník

Mathieu Milica Edvinovna

Mathieu Milica Edvinovna - to je ... Čo je Mathieu Milica Edvinovna?

Mathieu Edvinovna Milica (1899-1966), historik, kritik umenia, filológ, zaslúžilý umelec RSFSR (1964), doktor historických vied (1945). Pracuje na umení starovekého Egypta, jeho periodizácie, umeleckých škôl. * * * MATHIEU EdvinovnaMATE Milica Milica Edvinovna (1899-1966), ruský historik, kritik, lingvista, ctený umelec Ruska (1964), doktor historických vied. Zborník venovaný umeniu Dr. Egypt, jeho periodizácia, umelecké školy.

encyklopedický slovník. 2009.