Maser efekt je ... Čo je maser efekt?

maser effektv astronómie, stimulovanej emisie molekúl medzihviezdnom, koncentrovaných v plynnej prachu a liečených excitačné energie z blízkych hviezd. * Maser EFFEKTMAZERNY účinok v astronómii, stimulovanej emisie ( cm. stimulovanej emisie) molekúl medzihviezdnej stredná koncentrácia v plynnej prachu a dostáva excitačné energie z blízkej hviezdy.

encyklopedický slovník. 2009.