Encyklopedický slovník

Marchlewski Julian Yuzefovich

Marchlewski Julian Yuzefovich - je to ... Čo Marchlewski Julian Yuzefovich?

Marllevsky Julian Yuzefovich (1866-1925), politická postava. Jeden z organizátorov a vodcov SDCT a L. Účastník revolúcie 1905-1907 (Varšava). Jeden z organizátorov skupiny "Spartacus" v Nemecku. V roku 1920 predseda dočasného revolučného výboru Poľska. Organizátor IDNR, predseda jeho ústredného výboru. Od roku 1922 je rektorom Komunistickej univerzity národnostných menšín Západu. Práca na dejinách revolučného hnutia. * * * MARKHLEVSKY Julian YuzefovichMARKHLEVSKY Julian Yuzefovich (1866-1925), ruský politik. Jeden z organizátorov a vedúcich predstaviteľov sociálnej demokracie Poľského kráľovstva a Litvy. Členom revolúcie v rokoch 1905 - 2007 (Varšava). Jeden z organizátorov skupiny "Spartacus" v Nemecku. V roku 1920 predseda dočasného revolučného výboru Poľska. Organizátor IDNR, predseda jeho ústredného výboru. Od roku 1922 je rektorom Komunistickej univerzity národnostných menšín Západu. Práca na dejinách revolučného hnutia.

encyklopedický slovník. 2009.