Mari - to ... Čo je Mari?

Mari yazykotnositsya jazykom ugrofínskych (Volga-fínsky band). 2 má literárne jazyk: Lúčne východnej Marijština a horské-Mari. Písomný jazyk založený na ruskej abecede. * Mari YAZYKMARIYSKY LANGUAGE, patrí k jazykov ugrofínskych (Volga-fínska skupina ( cm. Volga-fínska)). 2 má rad spisovného jazyka: Lúčne východnej Marijština a horské-Mari. Písomný jazyk založený na ruskej abecede.

encyklopedický slovník. 2009.