Marcial vody - to ... Čo je voda Marcial?

Marcial vodybalneologichesky a bahno stredisko v Karélii, severozápadne od Petrozavodsk. Prvé voľby v Rusku (otvorený v roku 1719). * * * Marcial VODYMARTSIALNYE VODA, kúpele a bahenné stredisko v Karélii na severozápade Petrozavodsk ( cm. Petrozavodsk). prvé stredisko v Rusku (otvorený v roku 1719).

Hlavné zdravotné faktory - žľazové minerálne vody a bahno čerstvého Gabozera. om zdrojom sú dva pavilóny (1833 a 1858), poprsie Petra I., bola odliata v závode Alexander. Na svahu neďalekého kopca je Peter a Paul kostol so zvonicou, prikrývali veža (1721). V interiéri vyrezávané ikonostas.

Collegiate Dictionary. 2009.