Manitouvej je ... Čo je Manitouvej?

Manituveydzh (Manitouwadge), skupinu pyrit-polymetalické ložiská v Kanade (provincia Ontario). Gecko Uaylroy vklady a prevádzkované medzi 1957 a ďalšie - v. 40, 1964. inteligencia zásoby miliónov ton rudy s priemerným obsahom Zn 4, 6%, Cu 2, 1%, Ag 69 g / t. Extrakcia pod zemou. Extrakčné centrum je sídlom Manitouvej. * * * MANITUVEYDZHMANITUVEYDZH (Manitouwadge), skupina pyritu-polymetallic vkladov v Kanade (provincia. Ontario). Gecko Uaylroy vklady a prevádzkované medzi 1957 a ďalšie - s 1964. vyhľadané rezervy 40 miliónov ton rudy s priemerným obsahom Zn 4, 6%, Cu 2, 1%, Ag 69 g / t .. Extrakcia pod zemou. Extrakčné centrum je sídlom Manitouvej.

encyklopedický slovník. 2009.