Encyklopedický slovník

Manifest zo 17. októbra 1905

Manifest 17. októbra 1905 - Čo je to ... Manifesto 17.října 1905?

manifest 17. októbra 1905 ( "Na zlepšenie verejného poriadku"), čo je legislatívny akt, podpísal ruský cisár Nicholas II v tom čase najvyššej vzostup októbra all-ruskej politickej štrajku. Vyhlásené občianske slobody, vytvorenie ľudového zastúpenia Štátnej dumy. Bol vyvinutý za účasti grófa S. Yu Witte.

encyklopedický slovník. 2009.