Encyklopedický slovník

Manichéizmus

Manichaeizmus je ... Čo je Manichaeizmus?

Manichéizmus je náboženská doktrína založená v II. Storočí. Mani, ktorý podľa legendy kázal v Perzii, strednej Ázii, Indii. V samom srdci manichéizmu je dualistická doktrína boja medzi dobrom a zlom, svetlom a tmou ako prvotnými a rovnakými princípmi bytia. Distribuované v 1. tisícročia nl. e. z Číny do Španielska, v VIII. storočí podrobené prenasledovaniu zo strany Zoroastrianizmu, rímskeho pohanstva, kresťanstva, islamu atď. - dominantné náboženstvo v ujgurskom kráľovstve. Ovplyvnené stredovekými dualistickými herézami. * * * MANICHEITHMUNE, náboženské učenie, bolo založené v 3. stor. Mani, ktorý podľa legendy kázal v Perzii, porov. Ázii a Indii. V samom srdci manichéizmu je dualistická doktrína boja medzi dobrom a zlom, svetlom a tmou ako prvotnými a rovnakými princípmi bytia. Distribuované v 1. tisícročia pred nl. e. z Číny do Španielska, ktoré boli v 8. storočí vystavené prenasledovaniu zo strany Zoroastrianizmu, rímskeho pohanstva, kresťanstva, islamu atď. - dominantné náboženstvo v ujgurskom kráľovstve. Ovplyvnené stredovekými dualistickými herézami.

encyklopedický slovník. 2009.