Mangup - to ... Čo Mangup?

Mangupostatki stredoveký (IV-XVI storočí.) City Doro (Theodore) na Kryme 20 km východne od Sevastopole. Mestské hradby VI a XV storočia. , VI v bazilike. , XV v paláci. a ďalšie. * * * MANGUPMANGUP, pozostatky stredovekého (4-16 ml.), Douro (Theodore) na Kryme, 20 km východne od Sevastopole. Hradby 6 a 15 storočia. 6 v bazilike. 15 v paláci. a tak ďalej.

Collegiate Dictionary. 2009.