Mangrovy sú ... Čo sú mangrovy?

mangrovy (mangrovov), húštiny ihličnatých stromov a kríkov s koreňmi nad zemou s dýchaním (pneumatophore). Charakteristický pre prívalové pásmo bahnitých pobreží trópov. Predstavitelia čeľade rhizofórov sú typické pre mangrovy. * MANGRAMS (mangrovy), húštiny stálezelených stromov a kríkov s leteckými dýchacími koreňmi (pneumatofory). Charakteristický pre prívalové pásmo bahnitých pobreží trópov. Predstavitelia čeľade rhizofórov sú typické pre mangrovy.

encyklopedický slovník. 2009.