Manganinové - to ... Čo manganinové?

manganinsplav cu (báza) na Mn (11-14%) a Ni (2-4%). Vysoký špecifický elektrický odpor, ktorý nie je veľmi závislá od teploty (v rozmedzí 15-35 ° C). Vytvorte referenčné rezistory a merajte prvky. nástrojov. Tým manganinové tiež zahŕňať niektoré zliatiny Ag (báza) na Mn (až 17%), Sn (až do 7%), a ďalšie. Prvkov (tzv strieborný manganinové). * MANGANINMANGANIN, Cu zliatiny (báza) na Mn (11-14%) a Ni (2-4%). Vysoký elektrický odpor v závislosti od teploty malá (v rozmedzí 15-35 ° C). Vytvárajte štandardné rezistory a prvky meracích prístrojov. Tým manganinové tiež zahŕňať niektoré zliatiny Ag (báza) na Mn (až 17%), Sn (až do 7%), a ďalšie. Prvky (napr. N. manganinové strieborný).

encyklopedický slovník. 2009.