Mangán je ... Čo je to mangán?

MARGÁNY -NZA; m. [z toho. Marganez] Chemický prvok (Mn), ťažký kov strieborno-bielej farby. Mangán, th, th, th. Záloha v bani. Ruda ruda. M-ta oceľ. * * * Mangán (latinský mangán), chemický prvok skupiny VII periodickej tabuľky. Názov nemeckého Manganerz je mangánová ruda. Striebristý biely kov; hustota 7, 44 g / cm 3 , t pl 1244 ° C. Minerály - pyrolusit, psilomelan, manganit atď .; obrovské zásoby mangánu na dne oceánov (feromangánové konkretizácie). Mangán vo forme zliatin so železom (feromangán) a kremíkom (silikomangán) ide na výrobu železničných a konštrukčných ocelí; sú legované zliatinami na báze hliníka, horčíka a medi.

encyklopedický slovník. 2009.