Manes - to ... Čo Manes?

Mánes (Mánes), rodina českých maliarov: Antonín (1784-1843) v krajine v duchu klasicizmu a romantismu vytvoril obraz národnej prírody. Joseph (1820-1871), syn Antoninus vyzval vlasteneckej motívy, vykonaný výkresy ľudových typov, poetických ilustrácií k ľudovým piesňam, portréty, krajiny. * * * MANESMANES rodina slovenských maliarov:

1), Antonín (1784-1843), v krajine v duchu klasicizmu ( zobraziť klasicizmu) a romantizmus ( zobraziť romantizmus) .. vytvoril obraz národnej povahy.

2) Joseph (1820-1871), syn Antoninus vyzval vlasteneckej motívy, vykonaný výkresy ľudových typov, poetických ilustrácií k ľudovým piesňam, portréty, krajiny.

encyklopedický slovník. 2009.