Manetha - to ... Čo Manetha?

Manetha (druhá polovica IV - začiatok III storočia pred naším letopočtom ...), Egyptský historik, High Priest v Heliopolis. Autor dejín Egypta v gréckom jazyku. Patrí mu prijatý najmä v oblasti vedy rozdelení histórie Egypta v 30 dynastie faraónov a staroveku, stredoveku a nové kráľovstvo. * * * MANEFONMANEFON (2. poschodie 4 - .. Začiatok 3 storočia pred naším letopočtom ...), Egyptský historik, veľkňaz Heliopolis. Autor dejín Egypta v gréckom jazyku. Patrí mu prijatý najmä v oblasti vedy rozdelení histórie Egypta v 30 dynastie faraónov a staroveku, stredoveku a nové kráľovstvo.

encyklopedický slovník. 2009.