Altánok - A ... Čo je to drift?

REFERENCIE 1. REFERENCIA 1. Odoslať. 2. RETURN , a; pl. b. -zoznam, dátumy. -vkam; Dobre. 1. na odoslanie (2. O.) - na odoslanie. Oh. drahé kamene. 2. Špeciálne. Prídavné zariadenie na pripevnenie nástrojov alebo obrobku na kovové rezacie stroje. * * * tŕň na upevnenie obrobku alebo nástroja pri obrábaní na obrábacích strojoch. Sú tuhé a uvoľňujúce, stredové a konzolové. Niektoré tŕne slúžia na vyrovnanie rozdrvených rúrok. * * * DEMONTÁŽ, nástroj alebo prídavný nástroj, na ktorom je obrobok alebo nástroj (s otvormi) pevne pripevnený na obrábanie na obrábacích strojoch. Sú tuhé a uvoľňujúce, stredové a konzolové. Niektoré tŕne slúžia na vyrovnanie rozdrvených rúrok.

encyklopedický slovník. 2009.