Encyklopedický slovník

Sergei Mandelstam

Mandelstam Sergey Leonidovič je ... Čo je Mandelstam Sergey Leonidovich?

Mandelstam Sergej Leonidovič (1910-1990), fyzik, člen korešpondent sovietskej akadémie vied (1979). Syn LI Mandelstama. Práca na atómovej spektroskopii, spektrálna analýza, plazmová spektroskopia (vrátane kozmického obrazu). Štátna cena ZSSR (1946, 1977). * * * MANDELSHTAM Sergej LeonidovichMANDELSHTAM Sergej Leonidovič (1910-90), ruský fyzik, zodpovedajúci člen Akadémie vied ZSSR (1979). Syn LI Mandel'shtam ( pozri MANDELSHTAM Leonid Isaakovich). Práca na atómovej spektroskopii, spektrálna analýza, plazmová spektroskopia. Štátna cena ZSSR (1946, 1977).

encyklopedický slovník. 2009.