Mande jazyky sú ... Čo sú Mande jazyky?

Mandé jazykov v západnej Afriky yazykigruppa. Genealógia nie je stanovená. Väčšina výskumníkov považuje Mande jazyky za pobočky (skupiny) nigersko-konžských jazykov. Zahŕňa jazyky a dialekty: mano, Bambara, Soninke, Vai, Kpelle, Mende, perličkový, atď * LANGUAGES YAZYKIMANDE Mandé skupina jazykov na západe .. Africa. Genealógia nie je stanovená. Väčšina vedcov považuje Mande jazyky za pobočku (skupinu) nigersko-konžských jazykov. Obsahuje jazyky a dialekty: mano, bambara, soninke, vai, kpelle, mende, koráliky atď.

Encyklopedický slovník. 2009.