Encyklopedický slovník

Poverila území

Poverila územia - to je ... Čo je poverená územie?

názov mandát territoriiobschee z bývalých kolónií Nemecka a niektorí z Turecka majetky prevedené po 1. svetovej vojne, liga národov víťazných krajinách riadiť na základe mandátu. Po druhej svetovej vojne bol systém mandátov nahradený systémom poručníctva OSN. Pozri Ward International. * Mandated TERRITORIIMANDATNYE ÚZEMIE, spoločný názov z bývalých kolónií Nemecka a niektorí z Turecka majetky prevedené po 1. svetovej vojne, liga národov víťazných krajinách riadiť na základe mandátu. Po druhej svetovej vojne bol systém mandátov nahradený systémom poručníctva OSN. Pozrite Warden International ( pozri INTERNATIONAL GUARDIAN).

encyklopedický slovník. 2009.