Mandát je ... Čo je mandát?

MANDÁT -a; m. [z lat. mandatum - provízia] Dokument potvrdzujúci nejaký druh. právomoci nositeľa; identity. Zástupca m. Získať m. Zobraziť m. M. vláda. // Politické. Poradie, úloha. Získajte m. Vyjednávať. Zabezpečte mierové misie. Mandát, st. M-tom Komisia (provízie vytvorený kongresov, konferencií, kongresov, v parlamentoch a tak ďalej. P. Ak chcete skúmať poverenia delegátov a ich zástupcov, a tak ďalej. N.). * * * mandát (z inštrukcie latinského mandátu - doklad potvrdzujúci určité právomoci alebo práva na doručiteľa). * * * MANDATMANDAT (. Lat mandatum - objednávka), dokument (. zobraziť Document), Certifikačný orgán alebo práva na doručiteľa; z právneho hľadiska tieto samotné právomoci alebo práva. Parlamentné mandát overenia zákonnosti a rozsah právomocí poslanca, mandát je daná charakterom ústavy a ustavne právnych aktov. V demokraciách sa prijíma celoštátny mandát, zástupca sa považuje za zástupcu celého národa, a nie za voličov jedného okresu. Z tohto dôvodu, poslanec nesmie byť viazaný príkazmi (imperatívne mandát) a nie je predmetom preskúmania pred vypršaním svojho mandátu

Collegiate Dictionary. 2009.