Mandarin je ... Čo je mandarín?

MANDARÍN 1. MANDARÍN , -a; pl. b. žena; m. [ex. mandarínka] Citrusový strom s malými šťavnatými sladkými plodmi, ktoré sa podobajú oranžovej farbe; ovocie takéhoto stromu. Pestovanie mandarínok. Mandarínske listy. Vymazať m. Jedzte dve mandarínky. Mandarin, th, th, th. Mt strom. M. šťava. Moje uviaznutie. Mandarin, th, th, th. M. list. Moja kôrka. M. jam. 2. MANDARÍN , -a; m. [Port. mandarínka z perzštiny. mantrin - adviser] Vo feudálnej Číne: štátny úradník. Mandarin, th, th, th. Moje šaty. * * * mandarín oranžová

I

stále zelené stromy a kríky z citrusov rodiny rutas, ovocná kultúra. Iba v kultúre v subtropických a tropických oblastiach. Na plodoch cukru, kyseliny citrónovej, vitamínu C atď .; v odlupujúcom éterickom oleji. Produktivita 100-150 kg zo stromu.

II

(portugalský mandaríma, zo Sanskrit mantrinas - poradca), ktorú portugalsko uviedlo v názve úradníkov Číny.

encyklopedický slovník. 2009.