Manchus je ... Čo sú Manchus?

MANZURA -yes; pl. Ľudia skupiny Tungus-Manchurian, ktorá je domorodým obyvateľstvom severovýchodnej Číny (južná Manchúria); predstaviteľov tohto ľudu. Manchúr, -a; m. Manchurka, -и; pl. b. -čas, dátumy. -rkam; Dobre. Manchu, -th, -th. * * * Manchus (vlastné meno - Manchu Nyulma), ľudia, domorodí obyvatelia severovýchodnej Číny. Počet 10 miliónov ľudí (1995). Jazyk Manchu. Veriaci sú budhisti a taoisti, konfuciáni. * MANCHURIMANCHZHURY (vlastné meno - Manchu Nyulma), ľudia, domorodé obyvateľstvo severovýchodu. China. 10 miliónov ľudí (1992). Jazyk Manchu. Veriaci sú budhisti a taoisti-konfuciáni.

encyklopedický slovník. 2009.