Manchúria je ... Čo je manchúria?

Manchúria je historický názov modernej severovýchodnej časti Číny. Pochádza z mena Manchu, ktoré existovalo v prvej polovici sedemnásteho storočia. na tomto území. * * * Manchuria Manchuria, historický názov modernej severovýchodnej časti Číny. Vyskytuje sa od ranného feudálneho stavu Manchu, ktorý existoval v prvej polovici 19. storočia. 17. stor. na tomto území.

encyklopedický slovník. 2009.