Manchukuo je ... Čo je Manchukuo?

Mandžukuo (Mandžuska stáť), v stave 1932-1945 bábkovom vytvorený v Japonsku na území severovýchodnej Číne - Manchuria. V auguste 1945, počas sovietsko-japonskej vojny, Červená armáda oslobodila severovýchodnej Číny od japonských útočníkov, ktorá ukončila Mandžuska. * * * Mandžukuo GOMANCHZHOU-GO (Manchu stáť), v 1932-45 bábkového štátu zriadená japonských imperialistov v severovýchodnej. Čína - Manchúria. V auguste 1945 sovietska armáda oslobodila severozápad. Čína od japonských útočníkov, ktorí ukončili existenciu Manchukua.

encyklopedický slovník. 2009.