Encyklopedický slovník

Systém "človek-stroj"

Systém "človek-stroj" - je ... Čo je to systém "človek-stroj"?

systém "človek-stroj" komplexný systém, v ktorom ľudský operátor (skupina operátorov) interaguje s technickým zariadením v procese výroby bohatstvo, riadenie, spracovanie informácií, a tak ďalej. d. systém "človek-stroj" je predmetom Systems výskumu motehniki, inžinierska psychológia, ergonómia.

encyklopedický slovník. 2009.