Encyklopedický slovník

Mamyrin Boris

Mamyrin Boris - to ... Čo Mamyrin Boris?

Mamyrin Boris (nar. 1919), fyzik, dopisujúcí člen Ruskej akadémie vied (1994). Hlavné práce na dynamickej hmotnostnej spektrometrii a izotopovej analýze, problém základných fyzikálnych konštánt. * * * Mamyrin AleksandrovichMAMYRIN Boris Boris (nar. 1919), ruský vedec, dopisujúcí člen Ruskej akadémie vied (1994). Hlavné práce na dynamickej hmotnostnej spektrometrii a izotopovej analýze, problém základnej fyziky konštánt.

encyklopedický slovník. 2009.