Encyklopedický slovník

Mama Chuy-sľuda nesúci plocha

Mama oblasť Chuy-sľudu ložiská - to je ... Čo je Mama Chuy-sľuda ložiská plocha?

región Mamsko-Chuysky sľudy v Rusku, región Irkutsk. Známe od xvII storočia. Vklady metasomatickej povahy. Žulové pegmatitu obmedzené muskovit dĺžke Mica zóny nesúci 1000 m s priemerným výkonom 6 m. Vyvíja otvorenej jamy a pod zemou. Extrakčné centrum je mamy. * * * MAM-CHUIS MILANOUS RAYONMAMIC-CHUI MILKY DISTRICT, v Ruskej federácii, regióne Irkutsk. Známe od 17. storočia. Vklady metasomatickej povahy. Žulové pegmatitu obmedzené moskovskí Mica ložiskovej oblasti ( cm. muskovit) s dĺžkou 1000 m s priemerným výkonom 6 m. Vyvíja otvorenej jamy a pod zemou. Výkopovým centrom je obec. Mami.

encyklopedický slovník. 2009.