Encyklopedický slovník

Močové žľazy

Mliečne žľazy sú ... Čo sú prsné žľazy?

mliečnych žliaz mliečnej žľazy cicavcov zvierat a ľudí; u žien vyvíjajú do obdobia sexuálnej zrelosti, začnú produkovať mlieko po narodení plodu; u mužov - v embryonálnom stave. Pri ochoreniach prsníkov nájdete mastitidu, gynekomastie. * * * ŽENY ŽLUŽENÉ ŽELEZY, párové kožné žľazy cicavcov a ľudí; u žien vyvíjajú do obdobia sexuálnej zrelosti, začnú produkovať mlieko po narodení plodu; u mužov - v embryonálnom stave. Pri ochoreniach prsníkov pozri Mastitída ( pozri MASTIT), Gynekomastia ( pozri Gynekomastia).

encyklopedický slovník. 2009.