Encyklopedický slovník

Mammaliologiya

Mammaliologiya - to ... Čo mammaliologiya?

mammaliologiyamammalogiya (od Novoli cicavcov - cicavce či Latinskej prsníka - žena prsia ..... vemeno a ... logy), rovnako ako theriology * MAMMALIOLOGIYAMAMMALIOLOGIYA (mammalogiya; .... od Novoli Mammalia - cicavce alebo Latinskej mamma - ženského prsníka, vemena a grécke loga - slovo, učenie), rovnako ako theriology ( zobraziť Theriology)

Collegiate Dictionary, 2009

... <- 1 ->