Encyklopedický slovník

Mammadaliyev Yusuf Heydarovich

Mammadaliyev Yusuf Heydarovich - je to ... Čo Mammadaliyev Yusuf Heydarovich?

Mammadaliyev Yusuf Heydar Oglu (1905-1961), chemik, akademik (1945) a predseda (1947-1949, 1958), Akadémie vied Azerbajdžanskej SSR, dopisujúcí člen sovietskej akadémie vied ( 1958). Práce v chémii a spracovaní ropy a zemného plynu. Štátna cena ZSSR (1946). * * * Mammadaliyev GeydarovichMAMEDALIEV Yusuf Yusuf Heydarovich (1905-1961), azerbajdžanská chemik, akademik (1945) a prezident (1947-1949, 1958), Akadémie vied Azerbajdžanu, zodpovedajúce člen Akadémie vied ZSSR (1958). Práce v chémii a spracovaní ropy a zemného plynu. Štátna cena ZSSR (1946).

encyklopedický slovník. 2009.