Mamikonian - to ... Čo Mamikonian?

Mamikonyanynahararsky narodil v starom Arménsku, ktorý vlastnil územie v oblastiach uličník a Taron. Obsadil najvyšší súd a vládne pozície na kráľovskom dvore v storočiach iV-VIII. , viedol populárne hnutie proti cudzím útočníkom. * * * MAMIKONYANAMAMKONYANY, Naharar klan v dr. Arménsko, ktoré vlastnilo územie v oblastiach Tayk a Taron. Obsadil najvyššie súdy a vládne pozície na kráľovskom dvore v 4-8 storočiach. , viedol populárne hnutia proti zahraničným útočníkom.

encyklopedický slovník. 2009.