Encyklopedický slovník

Mamford Lewis

Mamford Lewis je ... Čo je Mamford Lewis?

Mumford LyuisMamford (Mumford) (1895-1990), americký filozof a sociológ, vplyvný teoretik a historik amerického architektúry a urbanizmu (ďalej len "mesto v histórii" 1967 , atď.). Kritizoval negatívne dopady vedeckého a technologického pokroku, rastúce priepasť medzi úrovňou technológií a morálky ( "Technics a civilizácie", 1934; "Mýtus aute", tj 1-2, 1967 - 1970). * * * MEMFORD Lewis MEMFORD (Mumford) (Mumford) Lewis (1895-1990), americký filozof. Oponoval vedeckému a technologickému pokroku, oživeniu hodnôt stredoveku ("Inžinierstvo a civilizácia", "Mýtus stroja"). Prudko kritizoval monopol a byrokratizáciu spoločnosti. Memfordova práca v oblasti mestského plánovania a architektúry mala významný vplyv na mestské plánovanie v Spojených štátoch.

encyklopedický slovník. 2009.