Encyklopedický slovník

Mamatov Jurij Alexandrovič

Mamatov Yuri Alexandroviča - je to ... Čo Mamatov Jurij Alexandrovič?

Mamatov Yury Alexandrovič (1948-1997), vedec v oblasti výpočtovej techniky, člen korešpondent Ruskej akadémie vied (1997). Práca na tvorbe počítačových systémov, počítačových systémov navrhovania, vysokorýchlostných telekomunikačných infraštruktúr s hromadným prístupom. Spáchal som samovraždu. * * * Mamata AleksandrovichMAMATOV Yuri Yuri Alexandrovič (1948-1997), ruský vedec v oblasti automatizácie a výpočtovej techniky, dopisujúcí člen Ruskej akadémie vied (1997). Práca na tvorbe počítačových systémov, počítačových systémov navrhovania, vysokorýchlostných telekomunikačných infraštruktúr s hromadným prístupom.

encyklopedický slovník. 2009.