Mamakan - to ... Čo Mamakan?

Mamakanreka v Rusku, v severo-západne od Trans-Bajkal, ľavý prítok Viti. 209 km, povodie plocha 9460 km 2 . Priemerná hodnota prietoku vody zo 180 m 3 / s. V ústach - VHP. * * * MAMAKANMAMAKAN rieka na severozápade Trans-Baikal, ľavostranným prítokom Viti. 209 km, povodie plocha 9460 km 2 . Priemerná hodnota prietoku vody zo 180 m 3 / s. V ústach - VHP.

encyklopedický slovník. 2009.