Encyklopedický slovník

Andrew Malyshko Samuilovich

Andrew Malyshko Samuilovich - to je ... Čo je Andrei Malyshko Samuilovich?

Malyshko Andrei Samuilovich (1912-1970), ukrajinský básnik. Básne ("Prometheus", 1946 a ďalšie); lyrickej zbierky "Lyrics" (1946) "v modré more" (1950), "Popoludní storočia" (1960, vrátane básni "Lenin Strings"), "The road pod klenie" (1964), "August mojej duše" (1970), v ktorom prevažuje romanticko-idealizujúce vnímanie historickej a modernej reality; v zobrazení fenomény cudzie autorovi (vrátane západného sveta) - obviňujúcemu pátosu. Texty sú označené národnou farbou, folklórnymi tradíciami, rytmickou rozmanitosťou. Populárna "Piesne o uteráku" (hudba P. I. Maiborody). Štátna cena ZSSR (1947, 1951, 1969). * * * MALYSHKO Andrej Samuilovič MALYSHKO Andrej Samuilovič (1912-70), ukrajinský básnik. Lyrické básne a piesne, básne, ktoré odhaľujú vnútorný svet súčasného. Zbierky "Poludnie storočia" (1960), "Cesta pod Sacs" (1964), "Augustus My Soul" (1970). Štátna cena ZSSR (1947, 1951, 1969).

encyklopedický slovník. 2009.